Rechter redt koraal!

Nederland is een klein land, maar is in de wereld bekend om z’n eigenwijsheid zoals gedoogd drugsgebruik, klompen en homohuwelijk. Nu is er wat nieuws bijgekomen: Nederland is het eerste land waar burgers, dankzij Urgenda, de overheid aanklagen, omdat ze vinden dat de overheid te weinig doet om klimaatverandering te stoppen. In zijn uitspraak oordeelde de rechter dat klimaatverandering veroorzaakt wordt door menselijk handelen en dat daar grote gevolgen aan verbonden zijn. Hij sprak uit dat de Nederlandse overheid verplicht is om in 2020 een vermindering van CO2-uitstoot met tenminste 25% ten opzichte van 1990 te realiseren. Met de maatregelen die onze overheid nu neemt komen we hooguit op 17%.

Klimaatzaak Urgenda - Chantal Bekker - 01s
Spanning tijdens de uitspraak

Wat is de reactie van de politiek?

Die wisselt van politiek correcte antwoorden, zoals: “We gaan het vonnis bestuderen, ” tot heel boute uitspraken dat de rechters het fout hebben. Wel raar als je bedenkt dat dit antwoord binnen een uur na het vonnis komt en alle processtukken bij elkaar meer dan 5.000 pagina’s zijn. Dat is nog eens snellezen. Ook een mooie reactie is: “Nederland is al goed bezig op klimaatgebied.” Dat terwijl we Europees gezien alleen landen als Malta en Luxemburg achter ons laten. Zal je ooit een bondscoach horen zeggen als het Nederlandse team twee na laatste wordt op een EK: “We zijn goed bezig.”? Jammer dat dit veroorzaakt dat burger de politiek niet heel serieus neemt.

De echte vraag is natuurlijk: wat gaat de overheid nu anders doen? Gaan ze de 4 miljard subsidie die nu op aan kolen worden geven, eindelijk aan duurzame energie besteed? Of gaan ze door met business as usual?

 

Is wanbeleid het enige effectieve milieu–beleid?

Als je de CO2-uitstoot van de afgelopen decennia bekijkt, dan zie je 2 korte dalingen. Één toen de Sovjet-Unie uiteen viel en de andere toen de kredietcrisis uitbrak. Hieruit zouden we kunnen concluderen dat veranderingen die negatief zijn voor de economie positief hebben uitgepakt voor het milieu. Hoe komt dit? Het grootste probleem is dat de bedrijven die het meeste voordeel hebben bij de huidige economie, in een duurzame economie risico lopen minder winst te maken. Denk bijvoorbeeld aan oliemaatschappijen. Wat moeten zij leveren als er geen olie meer verstookt wordt? Zij verzetten zich tegen veranderingen, onder andere door de ernst van de klimaatverandering te ontkennen en te lobbyen tegen wet- en regelgeving die hun winst in gevaar brengt. Zij roepen dat duurzame ontwikkeling slecht is voor de economie, maar wat ze eigenlijk bedoelen is dat het slecht is voor hun eigen omzet. Onze overheid luistert hier teveel naar.

Het doel van de klimaatzaak is de overheid te houden aan gemaakte klimaat afspraken en aan te sporen om positieve verandering in te brengen. Juist investeringen in nieuwe duurzame technieken en de omschakeling naar een koolstofvrije economie is een grote stimulans voor de totale economie. En een grote stap voorwaarts naar een gezondere samenleving!

 

Wat heeft dit verhaal eigenlijk met koraal te maken? 

Heel eenvoudig: door toename van CO2 in de lucht, neemt ook de hoeveelheid CO2 in de oceaan toe. Hierdoor wordt het zeewater zuurder en dat heeft enorme gevolgen voor het zeeleven dat kraakbeen en kalkskeletten maakt, zoals koraal. In zuurder water is dat veel moeilijker en kost het meer energie. Daardoor zijn koralen veel vatbaarder voor ziektes. De verzuring kan leiden tot uitsterving van het koraal.

Klimaatzaak Urgenda - Chantal Bekker - 03s
Felicitaties na de uitspraak

Namens CoralGardening, toekomstige generaties en vele anderen, uit de grond van ons hart: Bedankt Urgenda en rechters voor deze historische uitspaak!

 

Deze klimaatzaak, opgezet door Urgenda en Roger Cox, krijgt navolging in andere landen. Zo is in België al een zaak opgestart en zijn ze in Australië bezig met de voorbereidingen.