We overleven alleen als er biodiversiteit is

Op 25 en 26 September heb ik een presentatie gegeven op de GBCC conferentie in Praag over CoralGardening en koraalrifherstel.

GBCC is de Global Biodiversity Conservation Conference die voor de 5e keer werd georganiseerd door de Universiteit in Praag. Er waren 225 deelnemers, vooral Tsjechische studenten en universitair medewerkers en Tsjechische natuurbeschermingsorganisaties. Daarnaast waren er ook internationale deelnemers, waaronder 11 van de 24 sprekers.

CoralGardening viel op omdat het een van de weinige presentaties was over behoud van mariene ecosystemen en biodiversiteit. De meeste onderwerpen gingen over bossen en terrestrische wilde dieren. De thema’s van de GBCC van dit jaar waren erg interessant: de 1e dag ging over menselijk ingrijpen in de natuur (in gematigde en tropische zones); de 2e dag ging over illegale handel in wilde dieren; en over gebruik van innovatieve technieken in natuurbehoud (teledetectie, telemetrie, drones, en nachtzicht camera’s). Het 3D printen van een kunstmatig rif, wat CoralGardening momenteel onderzoekt, had hier ook prima in gepast!

Ingrid gives a presentation at the GBCC in Prague.
Ingrid geeft een presentatie op het GBCC in Praag.

Op uitnodiging van een onderzoeker uit het netwerk van Veran was CoralGardening gevraagd een presentatie te houden. We waren ingedeeld bij het thema van de 1e dag, en omdat Veran diezelfde dag in Thailand een evenement had was ik gevraagd erheen te gaan.

Voor mij een eer en leuk om te doen, aangezien ik als tropisch mariene ecoloog wel eens naar conferenties ga en ik al eerder een presentatie heb gegeven. Behalve het uitleggen van het werk van CoralGardening heb ik inzichten gedeeld uit wetenschappelijke publicaties over koraalherstel en de evaluatie en ‘lessons learnt’ van de verschillende methodes die wereldwijd worden toegepast. Mijn doel was contacten te leggen en kennis te delen met deelnemers van de GBCC, onder andere door de ontwikkelingen van CoralGardening met het mobile lab en 3D printen te presenteren en de onderzoeksvragen die dat oproept te delen. Omdat er weinig mariene onderwerpen waren – afgezien van een project in Verdië om de stranden waar zeeschildpadden nesten te beschermen – heb ik me vooral gericht op projecten waar genetisch onderzoek onderdeel van uitmaakt. Dat kwam herhaaldelijk terug, zowel op de conferentie als in de wetenschappelijke publicaties.

Presentation at the GBCC 2018 in Prague.
Presentation at the GBCC 2018 in Prague.

Met DNA-bemonstering van een koraalpoliep is het mogelijk allerlei informatie te krijgen over genetische diversiteit en genetische verwantschap tussen populaties van eenzelfde soort of tussen soorten onderling. Dat laatste geeft zelfs informatie over de evolutie van soorten!
Bij koraalkweek is het belangrijk voldoende genetische diversiteit binnen een koraalsoort te hebben en geen monocultuur van gekloond koraal. Klonen is een methode die vaak wordt toegepast bij asexuele voortplanting van ‘branching’ koraal, als het koraal wordt afgebroken van een gezonde kolonie om op het kunstrif te laten uitgroeien. Het risico bij monocultuur is dat als een bepaalde genetische variant vatbaar is voor ziekten de hele populatie dood gaat. Dit is niet aan de orde bij de methode van CoralGardening, omdat er al afgebroken, gezond koraal van de zeebodem wordt verzameld en uitgezet. Dat waarborgt natuurlijke diversiteit.

Het DNA van symbiotische zooxanthellae – de photosynthetische algen die de koraal kleur, voedsel en zuurstof geven – is mede-bepalend voor de weerbaarheid van het koraal tegen hoge zeewatertemperatuur en ‘bleaching’. Daarom is het interessant DNA-bemonstering van zooxanthellea mee te nemen in genetisch onderzoek van koraal. De onderzoeksvraag is of het haalbaar is eenvoudige DNA-bemonstering te integreren in het mobiele lab project van CoralGardening, of samenwerkingsverbanden aan te gaan om het te laten uitvoeren. Ik heb wat contacten gelegd met Tsjechische GBCC deelnemers die genetisch onderzoek doen, alleen niet op dit specifieke onderwerp. Ik hoop dat hun informatie helpt de haalbaarheid te toetsen voor CoralGardening. Voorop staat dat het geen goedkope en makkelijke techniek is. Wel is het een belangrijke ontwikkeling en stap voor beter natuurbeheer en –behoud, en alleen daarom al interessant om de mogelijkheden voor CoralGardening te onderzoeken.

Audience listening to a presentation.
Audience listening to a presentation.

Als je meer wilt weten over de GBCC en de wetenschappelijke publicaties die ik gebruikt heb kan je het programma en presentaties bekijken op GBCC website.

Ingrid van Beek

Photo’s GBCC