Hoge Raad doet uitspraak in Klimaatzaak

Historische uitspraak in Klimaatzaak

Waarom zijn Veran en Frank mede-eisers in de klimaatzaak van Urgenda? Voor koraalriffen is het belangrijk dat de opwarming van de aarde onder de 1,5 graden toename blijft. Warmt de Aarde meer op dan sterft het koraal. Aangezien koraalriffen de kraamkamer van de oceaan zijn, heeft dit heel veel gevolgen voor het voortbestaan van het leven in de oceaan. Wat precies de gevolgen zullen zijn en welke effecten dat ook heeft op het leven op land, kan niemand voorspellen.

Om de temperatuurstijging te beperken dienen er op korte termijn concrete stappen genomen te worden om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. De overheid heeft daar internationaal afspraken over gemaakt en die komt ze onvoldoende na. Urgenda heeft, samen met bijna 900 mede-eisers, hierop in 2013 de Staat aangeklaagd, om ze te dwingen om de afspraken na te komen. Veran en Frank zijn ook mede-eisers omdat verandering in het klimaat zo ingrijpend is voor het koraal en het voortbestaan van vele mensen en andere levende wezens op Aarde. We kunnen zoveel riffen aanleggen als we willen, maar als de temperatuurstijging doorzet zijn onze inspanningen voor het koraal vergeefs.

Hoge raad in Den Haag
Hoge raad in Den Haag
Voor de uitspraak
Voor de uitspraak

Urgenda heeft de eerdere rechtszaak en het Hoger Beroep gewonnen, en toen is de Staat in cassatie gegaan om te vragen of de rechterlijke macht wel mag beslissen over het beleid van de overheid. De Hoge Raad heeft op 20 december 2019 uitgesproken dat de rechterlijke macht daartoe gemachtigd is. Deze uitspraak is gebaseerd op de Europese Rechten van de Mens. “De overheid heeft tot plicht haar burgers te beschermen tegen gevaarlijke klimaatverandering”. Wij zijn heel blij met de duidelijke uitspraak van de Hoge Raad! Bekijk hier de live streaming van de uitspraak van de Hoge Raad. De rechter legt heel duidelijk uit dat de rechtelijke macht recht heeft de overheid te dwingen zich aan afspraken te houden en zijn burgers te beschermen. Met welke beleid de overheid de doelstelling wil halen is aan de overheid. De rechter spreekt heel duidelijk uit dat de overheid de uitstoot van broeikasgassen eind 2020 met 25% verminderd moet hebben ten opzichte van 1990. Lees hier de hele uitspraak.

Blijdschap na de uitspraak
Blijdschap na de uitspraak

Urgenda gaat om tafel zitten met de overheid hoe de doelstelling voor eind 2020 nog te halen. Ze heeft een 50 punten plan hoe de broeikasgassen te verminderen.

Interview met Marjan Minnesma en Koos van den Berg
Interview met Marjan Minnesma en Koos van den Berg

De reacties op de uitspraak zijn heel uiteenlopend van “Geweldig!” politiek gekleurde antwoorden als: „Hoge Raad? Dit is de CO2-Raad vol met D66-ers!“ Maar hoe je het went of keert, het klimaat gaat ons allemaal aan. Wetenschappers zijn het er over eens dat de klimaatverandering door mensen veroorzaakt wordt en dat de gevolgen zeer ernstig zijn. Er is internationaal overeenstemming dat er actie moet worden ondernomen om verdere klimaatverandering tegen te gaan. Wat voor juridische gevolgen deze uitspraak heeft voor andere situaties dat de overheid haar burgers moet beschermen, is nog onduidelijk. Feit is dat burgers recht hebben op leven en een veilige toekomst, die de overheid moet garanderen.

Los van de uitspraak, zijn er al heel veel mensen die hun steentje bijdragen, zodat we met zijn allen een betere leefomgeving creëren, onder andere door de basis van het leven in zee: gezonde koraalriffen houden en creëren.

Hier een overzicht van verschillende reactie:

AD
De Telegraaf
De Volkskrant
NOS Journaal
NRC
Trouw
Urgenda