ANBI

Algemene gegevens

Stichting CoralGardening – ook wel bekend als CoralGardening
KvK-nummer: 633 00 958
Fiscaal nummer: 8551 .76.118
IBAN-rekeningnummer: NL54 TRIO 0390 9142 07
Bereikbaar via email: info (at) coralgardening.org
Website: www.coralgardening.org/nl

Doelstelling:

CoralGardening beschermt en herstelt koraalriffen. Zij doet dit door met lokale partners kunstmatige riffen aan te leggen waarop koraal wordt gekweekt. Tevens geeft CoralGardening educatie over het belang van koraalriffen voor mens en natuur. Zie voor doelstelling conform statuten onderaan dit document “Doelstelling conform statuten Stichting CoralGardening”

Bestuur:

Het bestuur bestaat uit:
Frank van Klaveren – voorzitter;
Floor Schepers – secretaris;
Steven Elfring – penningmeester.

Beloningsbeleid:

Alle leden van CoralGardening werken volledig vrijwillig aan de doelstellingen van de Stichting. De Stichting heeft geen personen in dienst.  Het bestuur ontvangt geen loon of vacatiegeld voor haar werkzaamheden. Vrijwilligers ontvangen geen structurele vergoeding voor hun werkzaamheden. In voorkomende gevallen wordt een vrijwilligersvergoeding aangewend voor consumpties voor vrijwilligers bij werkzaamheden op stands of beurzen. Voor statutaire afspraken, zie onderaan dit document “Beloningsbeleid conform statuten Stichting CoralGardening”.

Uitgevoerde activiteiten:

 • Opbouwen bestand van personen die de nieuwsbrief wensen te ontvangen.
 • Lezingen geven over koraalriffen, het belang van koraalriffen en hoe deze effectief beschermd en hersteld kunnen worden.
 • Workshops geven om, met name kinderen, op een leuke manier te betrekken bij koraalriffen.
 • Naamsbekendheid verwerven en fondsenwerving dmv een informatieve stand, voorlichting op beurzen en evenementen.
 • Onderzoek naar materialen en technieken voor meest effectieve methode om koraalriffen te herstellen.
 • Het maken van een prototype waarbij de nieuwe materialen en technieken worden getest.

Dit alles met de doelstelling om een kunstmatig rif aan te leggen dat gaat functioneren als koraalrif. Dit levert de lokale bevolking voedsel, een bron van inkomsten, en kustbescherming. De meest recente activiteiten kunt u vinden op onze website onder agenda.

Financiële verantwoording:

Om de werkzaamheden die bijdragen aan de doelstellingen van CoralGardening te kunnen (blijven) uitvoeren werft CoralGardening donaties en sponsoring bij personen en bedrijven. Donaties worden gedaan aan de Stichting via de module van Geefgratis; donaties die zijn ingebracht door de fundraising campagne en donaties die via kas zijn gedaan tijdens lezingen, workshops en op stands en beurzen. De donaties zijn besteed aan voorlichtingsmateriaal, promotiemateriaal op evenementen ter voorlichting en fondsenwerving, materialen workshops, bedankjes voor donateurs, materialen en diensten voor het realiseren van het prototype op Koh Tao, Thailand. Het vermogen zal worden aangewend voor uitvoering van dit project en met name ter plekke aan materialen en diensten worden besteed.

Financieel jaaroverzicht 2021

Financieel jaaroverzicht 2020

Financieel jaaroverzicht 2019

Financieel jaaroverzicht 2018

Financieel jaaroverzicht 2017

Financieel jaaroverzicht 2016

Financieel jaaroverzicht 2015

Doelstelling conform statuten Stichting CoralGardening:

Artikel 2 – Doel
1. De stichting heeft als doel:

 • de bescherming en het herstellen van koraal riffen alsmede van de ecologische systemen en ecosysteem diensten die voorkomen in en rondom koraal riffen, alsmede andere ecologische systemen;
 • het (doen) maken van onderwijsmateriaal en geven van voorlichting over de staat van de riffen. oceanen. visserij. vissen alsmede de bescherming hiervan,
 • en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

 • het bouwen van en kweken van koraal op kunstmatige riffen;
 • het beschermen van huidige riffen:
 • het geven van lezingen, workshops, presentaties, voorlichtings- en informatiesessies;
 • het werven van fondsen, gelden, donateurs. materialen, goederen en diensten;
  het verzamelen en beheren van film-, foto- en ander documentatie van oceanen en zeeleven;
 • nodig voeren van juridische procedures in het kader van de doelstelling;
 • het starten. opstellen, ondertekenen en indienen van petities.

2. De stichting beoogt het algemeen nut.
3. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Beloningsbeleid conform statuten Stichting CoralGardening:

5. Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Hier vind u het ANBI beleidsplan van CoralGardening.