Effecten

Het aanleggen van een beeldentuin door CoralGardening heeft zeven resultaten:

  • Herstel van koraalriffen
  • Toename van de visstand
  • Mooie alternatieve duiklocatie
  • Kustbescherming.
  • Bron van inkomsten voor lokale bevolking
  • Sociale verbindingen toerist en lokale bevolking
  • Vastleggen van CO2

 

Herstel van koraalriffen

Door de aanleg van de beeldentuin gaat het koraalrif zich langzaam maar zeker herstellen. De groeisnelheid van koraal verschilt per soort, zo groeien de massieve koralen het langzaamst: 5 tot 25 millimeter per jaar. Vertakkende koralen groeien een stuk sneller: tot wel 20 centimeter per jaar. De groei van het koraalskelet kost dan ook zeer veel energie, deze energie wordt geleverd door de algen die in het weefsel van het koraal leven.

Toename van de visstand

Koraalriffen vormen kraamkamers en behuizing voor vissen en andere dieren.
Koraalriffen hebben ontzettend veel belangrijke functies, onder andere het in stand houden van de biodiversiteit onderwater. Gezonde koraalriffen zijn eigenlijk de metropolen van de oceaan, dag in dag uit wordt het bezocht door allerlei soorten oceaanbewoners die opzoek zijn naar voedsel of onderdak. Doordat een koraalrif fungeert als kraamkamer, voedselbron en woonplaats voor oceaanbewoners kunnen we met zekerheid zeggen: hoe meer koraal, hoe meer vis.

 

Mooie alternatieve duiklocatie

De beeldentuin is een prachtige nieuwe locatie voor duikers Het is zo ontworpen dat beginnende duikers er hun vaardigheden kunnen oefenen. Dit hoeven ze niet meer in de bij het natuurlijk rif te doen.  Hierdoor worden de originele beschadigde koraalriffen meer met rust gelaten, waardoor deze beter kunnen herstellen. Doordat de aandacht van duikers wordt getrokken met deze nieuwe duiklocatie, hopen we dat meer mensen geïnteresseerd raken in ons project en het grote belang van koraal inzien.

 

Kustbescherming

Gezonde koraalriffen vormen een natuurlijke barrière die stranden en levensgemeenschappen bij de kusten beschermen tegen hoge golven. Koraalriffen zijn zelfs sterker dan door mensen gebouwde betonnen constructie. Zonder koraalriffen zijn de kusten veel kwetsbaarder voor golven en stormen. Door klimaatverandering vinden er steeds vaker stormen plaats, hierdoor wordt de kustbescherming door koraalriffen steeds belangrijker.

 

Bron van inkomsten voor lokale bevolking

Niet alleen de koraalriffen hebben een voordeel aan CoralGardening, ook de lokale bevolking wordt ermee geholpen. Er wordt zo veel mogelijk samen gewerkt met lokale mensen, zodat ze begrijpen waarom dit project zo belangrijk is. Hiernaast is het ook een bron van inkomen voor de lokale bevolking, er wordt bijvoorbeeld voornamelijk gewerkt met lokaal materiaal. Omdat de beeldentuin een mooie nieuwe duiklocatie vormt, komen er ook meer duikers die de plek willen bezoeken, wat weer zorgt voor een bron van inkomst voor de lokale duikinstructeurs.

 

Sociale verbindingen toerist en lokale bevolking

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen de voordelen inzien van de aanleg van de beeldentuin. Daarom vragen we waar mogelijk hulp aan toeristen door middel van een ‘koraalbouw’ workshop. Door toeristen te betrekken bij het project willen we zoveel mogelijk mensen bewust maken van het belang van koraalriffen en wordt deze kennis op een leuke en educatieve manier overgebracht. Doordar beelden op land gebouwd worden is er zowel voor de niet duikende toerist veel te doen. De duikende toerist kan weer mee helpen om een beeld onder water te plaatsen.

 

Vastleggen van CO2

De toename van CO2 heeft een negatieve gevolg voor het koraal, maar aan de andere kant gebruikt het koraal CO2 om hun skelet te bouwen. Het neemt, net zoals bomen, CO2 op en legt dat vast. Het grote voordeel ten opzichten van een boom, is dat koraal duizenden jaren kan blijven bestaan. De meeste bomen leven maar tientallen tot honderden jaren, waarna de CO2 weer vrij komt. Koraalriffen kunnen CO2 langer opslaan dan bossen.