Missie en Visie

Onze Visie:

Wij mensen kunnen alleen overleven als we in symbiose met de natuur leven. Onvervangbaar en onmisbaar voor de mens zijn de vele wonderlijke elementen uit de natuur die zorgen voor bestuiving, het voortbestaan van diersoorten, water, temperatuur en schone lucht. Diverse diersoorten, planten en ecosystemen die wij daarvoor dringend nodig hebben worden vandaag de dag echter sterk in hun bestaan bedreigd. CoralGardening doet niet aan doemdenken, maar erkent dat de tijd dat we konden afwachten voorbij is. We kunnen niet meer stilzitten en toekijken. We moeten iets doen om de natuur te herstellen en verval tegen te gaan. Ieder mens moet iets doen, hoe groot of klein dan ook.

Onze Missie:

De ecosystemen (het totaal aan samenhangende natuur) in de kuststroken van tropische oceanen staan door mensenlijk toedoen en door de opwarming van de aarde ernstig onder druk. Gedreven door hun zorg voor moeder aarde, hun voorliefde voor de onderwaterwereld en door hun passie voor het prachtige en belangrijke koraal, hebben de oprichters van CoralGardening gekozen om in deze kuststroken hun bijdrage te leveren aan natuurherstel. Daarbij zien ze het als hun taak om bij zoveel mogelijk mensen een bewustwordingsproces op gang te brengen dat aan de bescherming van onze natuur en in het bijzonder de koraalriffen een hoge prioriteit toekent.

En Actie:

Na een aantal jaren van heen en weer reizen hebben de oprichters van van CoralGardening, Frank van Klaveren en Veran Aarden hun huis in Nederland verlaten, hun spullen verkocht en zijn zij neergestreken in Koh Tao in Thailand. Vanuit hier sturen zij met passie en enthousiasme een dynamisch team medewerkers aan dat werkt aan de missie van CoralGardening.

Samen met de lokale bevolking, partners en donateurs bouwen we kunstmatige riffen, die meteen aantrekkelijk zijn om op te duiken en te snorkelen. Omdat koraal alleen op een harde ondergrond groeit, worden sculptuur tuinen aangelegd waarop koraal wordt gekweekt. CoralGardening is in 2015 gestart met het plaatsen van een test sculptuur en de aanleg van de CoralGarden startte in 2016.

Voor de benodigde materialen en de kunstwerken (sculpturen waarop het koraal kan groeien) worden zoveel mogelijk lokaal beschikbare grondstoffen en producten gebruikt. Naast het belang en bewustwording van lokale ondernemers proberen we op deze manier binnen ons project en ook privé, te streven naar een zo gering mogelijke ‘carbon footprint’. Door telkens stil te staan bij duurzaamheidsaspecten in ons handelen en ons consumptiepatroon proberen we een voorbeeld te zijn voor anderen.

We betrekken de lokale bevolking en ook toeristen in onze projecten. We bewerkstelligen hiermee verbinding tussen verschillende culturen en een gezamenlijk bewustzijn waarin de koraalriffen en hun herstel de plaats krijgen die zij verdienen. Toeristen die later elders gaan duiken, zullen bewuster met het gastland en zijn natuurlijke omgeving omgaan.

Ook contact met lokale overheden vinden we een belangrijk noodzaak. We zorgen altijd voor betrokkenheid in een vroeg stadium.

Bedrijven en verenigingen kunnen hun maatschappelijke betrokkenheid tonen door zich aan ons te verbinden en CoralGardening te steunen door levering van materialen en kennis. Onze eigen kennis en ervaringen dragen we graag over aan bedrijven, instellingen en verenigingen via lezingen, presentaties en adviezen.

Onze lezingen en presentaties worden verzorgd door ‘CoralGardening Academy’. Zij zijn actief in Nederland en onder de lokale bevolking in de buurt van projecten. Ze vertellen over de belevenissen van de mensen van CoralGardening, beschikken over prachtig beeldmateriaal en brengen uiteraard overal het grote belang van koraalriffen onder de aandacht. De presentaties worden gegeven aan de lokale bevolking, aan toeristen, aan bedrijven en instellingen, en aan studenten. Ook (jonge) scholieren behoren tot de doelgroep: wie de jeugd heeft heeft de toekomst!

Na het project in Koh Tao zullen projecten gestart worden op andere locaties. Hierbij zoekt CoralGardening aansluiting bij bestaande initiatieven waarin lokale bevolking en overheid vertegenwoordigd zijn en waar uitwisseling van kennis en ervaring kan plaatsvinden. Belangrijk daarbij is dat de lokale bevolking profijt heeft van de duurzame bouw van kunstmatige riffen, betrokken is bij het project én het belang inziet van het herstel van de visstand en van het totale ecosysteem. Hiermee hoopt CoralGardening de immense biodiversiteit en de schoonheid van een gezonde kuststrook op grote schaal te beschermen. De oceanen zijn onze toekomst!